กู๊ดดี้ เนอสเซอรี่ รับดูแลเด็ก
หน้าแรก กู๊ดดี้ เนอสเซอรี่ รับดูแลเด็ก
ระเบียบการรับสมัคร
สมุทรปราการ
ติดต่อรับเลี้ยงเด็ก
เราเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานเพื่อก้าวสู่วัยอนุบาลอย่างมีคุณภาพ
 
ระเบียบการ/ค่าบริการ
 
ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร
รับเด็กชาย – หญิง ไปกลับ
รับเด็กอายุแรกเกิดขึ้นไป


หลักฐานการสมัคร หลักฐานการสมัคร

  จำนวน
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
รูปถ่ายผู้ปกครอง 1 รูป
รูปถ่ายของเด็ก 3 รูป
 
เวลารับ – ส่ง เวลารับ – ส่ง
รับ – ส่ง ได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 19.00 น
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
กรณีรับเด็กหลังเวลา  19.00 น คิดค่าดูแลเพิ่ม 50/ ชม
ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ด้วยตนเอง กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
 
สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา
เสื้อผ้าสำรอง
นม,ขวดนม
แปรงฟัน,สบู่,ยาสีฟัน,แพมเพริ์ส
 
อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ
 

เวลา 7.00 -19.00 น.

ราคา / เดือน

เด็กแรกเกิด – 1 ปี วันจันทร์ - วันศุกร์ 5,500
วันจันทร์ - วันเสาร์ 6,000
เด็กอายุ 1– 3 ปี วันจันทร์ - วันศุกร์ 5,000
วันจันทร์ - วันเสาร์ 5,500
 

รับดูแลหลังเลิกเรียน (15.00 – 19.00)    3,500/เดือน

 

ดูแลพิเศษรายวัน วันละ 300 บาท

 

ในการสมัครครั้งแรกจะมีค่าแรกเข้า 1,500 บาท
(รวมอุปกรณ์ ชุดฟอร์ม,   ชุดนอน,ที่นอน)

 

เก็บค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

 
บริการพิเศษ บริการพิเศษ
บริการจัดหาอาหารสำหรับเด็กในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดหาได้ (มื้อเช้าและเย็น) 25/มื้อ (อาหารกลางวันและอาหารว่างบ่ายที่เนอสเซอรี่มีบริการให้ฟรี
 
 
Copy All Right Reserved 2012 By.www.goody-nursery.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
goody1929@hotmail.com All users must comply with the terms and conditions provided here in.

Creator by. cw.in.th